Tvorba / Work

1776

 

  

 

 

1776 Report with pic from Eileen Jahna (Překlad do slovenštiny zaslala Lucyla)

(3/1/98) I was in Manhattan this last weekend and saw the last performance of "1776" with Brent Spiner as John Adams. It was a wonderful show. With Brent, Pat Hingle and Linda Emond leaving the show ... it seemed that the entire cast gave a special effort to make this last show a memorable event.

Brent really blew me away with his performance. Since the last performance I attended in September, the actors have added many layers of depth to their performances. One new thing I saw ... and I'm not sure if it was just added to this performance or was something that developed over the run of the play ... was when the courier came in the last time just before the signing of the declaration, paused in the middle of the room, locked eyes with Adams for a moment, they nodded to each other, and the courier left. The other actors froze when this happened and it seemed as if the Adams and the courier were acknowledging what each other had sacrificed for their countrymen.

At the part where John and Abbie speak to and sing to each other for the last time in the play ... as the stage turned blocking Linda Emond from the audience's view, her voice could be heard singing out the last note of farewell for several seconds after the stage stopped turning ... Brent paused on the stage until the audience finished applauding.

The most touching event happened when the cast was taking their curtain call at the end of the play. Gregg Edelmann gave a lovely speech, announcing that Brent, Pat and Linda were leaving the play and gave a quote from the "Wizard of Oz" - I can't remember it exactly, but it went along the lines of "loving and being loved" and how the cast loved those three and would miss them. I took advantage of the standing, applauding audience as cover and took several photographs of the cast on stage at this point (See below for photos).

Before the play, and afterwards I met several other Brent fans outside the stage door while waiting for autographs. What a nice bunch of ladies ... they included "NYDiva" and her friend, "Butterfly" who hang out there a lot and the cast seemed to know on sight. In fact, several of the cast members stopped outside to talk to them when they came out the stage door. One of them, Michael Cumpsty (Dickinson) signed my CD for me. He asked if I wanted the playbill I was holding signed also and I made an idiot out of myself when I blurted out "No ... that's okay ... my friend asked me to get Mr. Spiner's autograph on this." :::: Open mouth insert foot::::

Merwin came out and I called out to him, trying to catch him this time, but he didn't hear me and was in a big hurry and scurried away before I could catch him. Another girl, Lisa, was standing next to me with a poster to be signed and a card for Brent. She's a friend of "LuvmyLinds" and knew Kath ... small world.

Brent came out last ... with Loree. He was very gracious, signed my CD and the playbill for my friend, Maggie, who he peeked over at when I pointed in her direction and told him it was for my "shy" friend. He joked around with the girls ... when one asked him when he would record a sequel to OYEB ... he quipped "Tonight ... as soon as I leave here." He even posed for a couple of pictures ... waiting a second for me when my camera battery started waffling and made me wait for the next shot (see below).

A lot of people were walking in and out of the stage door ... didn't recognize those not in the cast, except for Marilu Henner and her husband ... as she was leaving someone yelled out "Ms. Henner" and she turned and waved to them.

Photos and article are (c) Eileen Jahna

1776
(reportáž od Eileen Jahna) Překlad od Lucyly. Mnohokrát děkuji!

(1.3.1998) Minulý víkend som bola v Manhattane a uvidela posledné predstavenie divadelnej hry "1776" s Brentom Spinerom (hrá Johna Adamsa).Bolo to nádherné.Brent, Pat Hingle a Linda Emond túto divadelnú hru opúšťajú...zdalo sa mi, že celé herecké obsadenie si dalo špeciálnu námahu, aby spravili toto posledné predstavenie nezabudnuteľným zážitkom.

Brent ma v tomto predstavení skutočne očaril.Od posledného predstavenia, ktoré som navštívila v septembri, herci do svojich prehovorov pridali niekoľko prídavkov.Všimla som si jednu vec.Nie som si istá, či to bolo naplánované alebo sa to prihodilo náhodou:pred podpísaním Deklarácie nezávislosti prišiel kuriér, zastavil sa v polovici miestnosti, pozrel na chvíľu na Adamsa, prikývli si a potom kuriér odišiel.Pripadalo mi to, ako keby  sa Adams a kuriér navzájom ocenili za všetko, čo  obetovali pre svojich krajanov.

Časť, kde John a Abbie hovoria a spievajú v tejto hre naposledy:keď sa javisko otočilo tak, že publikum už nevidelo Lindu Emond, jej hlas spievajúci posledné slová rozlúčky bol počuť na pár sekúnd aj potom, keď sa javisko prestalo otáčať.Brent sa zastavil na pódiu, kým publikum neprestalo aplaudovať.

Najdojímavejšia scéna bola tá, keď sa všetci herci zišli pred oponou na konci predstavenia. Greg Edelmann mal nádherný prejav.Ohlásil, že Brent, Pat a Linda divadelnú hru "1776" opúšťajú a zacitoval z Čarodejníka z krajiny Oz - nepamätám si to presne, ale nieslo sa to v znamení "milovať a byť milovaný", že celé obsadenie hry malo týchto troch ľudí rado a že im budú veľmi chýbať.

Využila som stojace aplaudujúce publikum ako skrýšu a spravila som pár fotografií. 

Pred, ale aj po predstavení som stretla pár Brentových fanúšikov čakajúcich na jeho podpis.

Aká pekná skupinka dám...Pár hercov sa pristavilo pri ľuďoch, ktorí stáli vonku pred .Jeden z nich, Michael Cumpsty(Dickinson) sa mi podpísal na CD.Opýtal sa , či  chcem dať  podpísať aj plagát, ktorý som držala v ruke.Urobila som zo seba blbca, keď som vyjachtala:"Nie...to je OK...moja kamarátka ma požiadala, aby som to dala  Mr.Spinerovi:"

Jedno dievča, Lisa, stála vedľa mňa s plagátom, ktorý chcela dať podpísať Brentovi.Bola to

LuvmyLindsova kamarátka a dokonca poznala Kath...svet je malý.

Z divadla vychádzali herci...Brent vyšiel ako posledný-s Loree.Bol strašne milý, podpísal sa mi na CD a aj na plagát pre moju kamošku Maggie, na ktorú sa pozrel, keď som na ňu ukázala.Povedala som mu, že je to pre moju "nesmelú"kamarátku.

Brent vtipkoval s dievčatami okolo...keď sa ho jedna pýtala, kedy nahrá pokračovanie albumu OLD YELLOW EYES IS BACK, vtipne poznamenal:"Ešte dnes večer, len čo odtiaľto odídem."

Potom v pohode zapózoval na pár fotiek, a dokonca chvíľu počkal, keď sa mi začala kaziť baterka na foťáku, a musela som čakať, kým sa bude dať spraviť ďalšie foto.

   

  

   

 

The next two photos were taken at the Roundabout Theatre by my friend Maggie. I was standing to Brent's left but trimmed myself out of the pictures for the web page (I looked so goofy with that smile on my face.) The second photo shows Brent trying to give my pen to someone else. (9/14/97) (c) M. Larsen.

 

The next two photos were taken outside the Gershwin stage door (3/1/98) - the first one is Brent (signing my CD), Loree, and me (the back of my head anyway).  The second one shows Brent (signing Lisa's poster) and Loree (check out the bag Brent is carrying).

Photos taken by M. Larsen. (c) M. Larsen

  

 

Nahoru
Up

(Datum uveřejnění na internetu: 17.08.03; počet obrázků 15)

Eileen thank you very much for this collection! Link on Eileen homepage.

Tyto obrázky pocházejí ze sbírky Eileen a jsou zde prezentovány s jejím svolením! Prosím, nepoužívejte je na svých stránkách bez jejího vědomí!
(These pictures are from the Eileen collection and are here with her permission! Please don't use them on your pages without her consent!)